DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


Consultancy Services

Coatek Mühendislik tarafından sunulan danışmanlık hizmetleri, firmanızın boya ve kaplama işlerinin en doğru ve en verimli şekilde yapılmasını ve yaptırılmasını garanti altına alır. 

Sistem tasarımından auditlere, inspection işlerinin düzenlenmesinden iyileştirme çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu hizmetler sonuçta en düşük maliyetle en uzun süreli korozyon koruması sağlanmasının temel anahtarıdır.Tüm işlerde olduğu gibi, korozyon kontrol çalışmalarında da, ilk adım iyi bir tasarımdır. Bu tasarım, koşulları ve ihtiyaçları belirlemek, bu koşullarda istenilen sonuçları elde edecek sistemi belirlemek, bununla ilgili uluslar arası standartlar ve prosedürler çerçevesinde uygulama ve kontrol süreçlerini en iyi şekline getirmek ile başlar. İşin bu bölümü, sistem seçimi ve şartname hazırlanmasıve/veya mevcut şartnamelerin revize edilmesi, ile başlar. Bu aşamanın ardından, işin yürütülmesi ve kontrol edilmesi süreçlerini düzenleyecek plan ve prosedürlerin hazırlanması, uygulatılması ile yürütme kısmı aşılır. İşin başlangıcında ve süreç içerisinde iç (firma içi) ve dış (alt yüklenici) denetimleri (auditleri) yapılarak güçlü ve zayıf yönler belirlenir. Gerekli iyileştirmeler yapılarak potansiyel hatalar baştan engellenir. Son olarak, elde edilen veriler incelenerek verim arttırma ve ileri iyileştirme faaliyetleri ile kalitenin sürekliliği sağlanır.

Danışmanlık hizmetleri, firmanızın risklerini minimize ederek, potansiyel hataları ve bunların risklerini bertaraf eder. Ayrıca sarfiyatlarınızı düşürerek ve verimi arttırarak her zaman bu hizmete ödediğiniz ücretten fazlasını kazandırır.