BOYAHANE VERİM ARTTIRMA ÇALIŞMALARI

 Bir kumlama yada boya atölyesini ele aldığımızda, verim iki ana başlıkta incelenmelidir:

1- Tüketilen malzeme miktarı
2- İşçilik miktarı

Verim arttırma çalışmalarında, öncelikle, işi hızlandırıcı, işçilik ve geri dönüş maliyetlerini azaltıcı faaliyetler uygulanır. Bu faaliyetler, ortam koşullarının düzeltilmesi, elemanların çalışma prosedürlerinin düzenlenmesi ve geri dönüşleri engellemek için otokontrol yöntemlerinin geliştirilmesi şeklinde icra edilmektedir. Bu çalışmaya ek olarak, tüketilen boya malzemesindeki kayıpları azaltacak çalışma yapılarak, malzemeden de tasarruf edilmesi sağlanır. Bu şekilde, daha ekonomik, daha hızlı ve daha sorunsuz işleyen bir atölye kurulması sağlanmaktadır.