Antikorozif Boya Uygulamaları

Antikorozif boyalar, uygulandıkları yüzeyin korozyona uğramasını engellemeye yada geciktirmeye odaklanan kaplama sistemleridir. Bu boya sistemlerinin çalışma prensiplerini anlamak için öncelikle basit korozyon bilgisi gerekir.

Metallerin korozyonu, başlıca 4 temel unsura bağlıdır:

  1. Anot
  2. Katot
  3. Metalik Yol
  4. Elektrolit

Bu dört unsurun bir arada bulunması ile "Korozyon Hücresi" oluşur. Anot ve Katot, genellikle metalin kendi yapısı içerisinde mevcut durumdadır. Metalik yol ise, metallerin iletkenlik özelliği dolayısı ile zaten kaçınılmazdır. Dolayısı ile, ortamdan uzaklaştırabileceğimiz tek unsur Elektrolit, yani iletkenlik özelliği bulunan sıvıdır. Bu, yüzeyde yoğunlaşan nem, metalin temas ettiği sıvı gibi çeşitli etkenlerden oluşabilir.

Antikorozif boya sistemleri, elektrolit ile metal arasında bir bariyer görevi görerek, korozyon hücresinin oluşmasını engeller ve metali korur.

Antikorozif boya uygulamalarının doğru uygulamasını yapabilmek için, bu unsurları iyi bilmek, boya sisteminin gerekli özelliklerini saptamak , maruz kalacağı koşulları iyi analiz etmek ve tüm bunlar ışığında doğru teknikleri kullanmak gerekir.

Doğru uygulanmış bir antikorozif boya sistemi, metali çok uzun süreler boyunca sorunsuz koruyabilecektir.