Korozyon Açısından Mimari Tasarım Ölçütleri

Atmosferde, su içinde veya toprak altında herhangi bir koruma işlemine tâbi tutulmadan bırakılan çelik, korozyona maruz kalarak zarar görecektir. Dolayısıyla çelik yüzeyler, yapının beklenen hizmet ömrü  süresince korozyon tesirlerine karşı korunmalıdır.

Çelik yapıları korozyondan korumak için çeşitli yollar vardır. Bu yollar içerisinde en yaygın kullanılanı,  koruyucu kaplama sistemleridir. ISO 12944 standardı boya sistemlerinin sağladığı koruma ile ilgilidir ve muhtelif bölümler halinde yeterli korozyon koruması elde edilmesi açısından gereken özellikleri kapsar. Bu standardda verilenlere ilave tedbirler de alınabilir fakat bu tedbirler ilgili taraflar arasında özel anlaşmayı gerektirir.

Çelik yapıların etkili bir şekilde korozyona karşı korunabilmesi için, bu yapıların sahiplerinin, planlayıcılarının, danışmanlarının, korozyona karşı koruma işi yapan koruyucu kaplamaları denetleyen firmaların ve kaplama malzemesi imalatçılarının en son teknolojik bilgilere vakıf olmaları gereklidir. Bu bilgiler koruma işini pratikte uygulayan taraflar arasındaki yanlış anlaşılmaları engellemek için mümkün olduğunca açık, tam ve kolay anlaşılabilir olmalıdır.

ISO 12944, sözü edilen bilgileri muhtelif bölümler hâlinde vermektedir. Bu standard konuyla ilgili teknik bilgilere sahip kişiler için hazırlanmıştır. ISO 12944 kullanıcısının ayrıca, özellikle yüzey hazırlama olmak üzere diğer ilgili standardlar ve milli mevzuat hakkında bilgi sahibi olduğu varsayılır.

ISO 12944, koruma sisteminin finansal yönü ya da sözleşme hususları ile ilgili olmamakla birlikte, bu standardda belirtilen ölçütlere ve tavsiyelere uyulmaması halinde, korozyona karşı yetersiz koruma sebebiyle ciddi finansal sonuçlar ortaya çıkabilir.

ISO 12944-3, çelik yapıların boya sistemleri ile korozyona karşı korunması işinde tasarım kriterleri ile ilgili kısmı içerir. Bu standard, koruyucu boya sistemleri ile kaplanacak çelik yapılar için, ile korozyon riskini uygun tasarım tedbirleri ile en aza indirmek için gerekli bilgileri ihtiva eden bir kılavuz olarak hizmet eder ve üretilen yapısal çeliğin her noktasının eksiksiz yüzey hazırlama ve boyama işlemlerine tabi tutulabilmesi ilkesine ve tasarımda yüzeydeki elektrolit deposizyonunun minimize edilmesi prensiplerine dayanır.

Firmamız, talebiniz doğrultusunda, tasarım ekibiniz ile birlikte çalışarak, yapılarınızın uzun ömürlü olarak tasarlanmasına yardım etmektedir. Bu destek, üretim sonrası, boyama sürecinde oluşabilecek aksaklıkları engellemede ve kusursuz üretim yapılabilmesinde büyük fayda sağlar.