Boya Uygulama Talimatı (BUT) Hazırlanması

İyi bir uygulama, iyi bir planlama ve talimatname gerektirir. Bu talimatname, uygulama sırasında dikkat edilecek tüm konuları içerir. Firmamız, talebiniz halinde her bir projeniz için uygun boya uygulama talimatlarını hazırlayacaktır.

Bu talimatlar boya işini bir plana bağlayarak, aksaklıkları önler, kontrolü kolaylaştırır. Planlı ve disiplinli çalışma sayesinde de geri dönüşleri engelleyerek zaman ve para tasarrufu sağlar.