GENEL BOYA EĞİTİMİ

Bu eğitimin amacı, kullanılan boyalar ve boya kavramı hakkında temel bilgi sahibi olmaktır. Bu eğitim ile, boya, boyanın yapısı ve bileşenleri, boya çeşitleri ve özellikleri, kullanılacak boyanın seçilmesi, boya ve uygulamasına dair temel kavramlar ve genel boya kusurları hakkında bilgiler aktarılmaktadır.