KUMLAMA KALİTE KONTROL EĞİTİMİ

Kumlama kalite kontrol eğitiminde, kumlama öncesinde ve sonrasında yapılacak temel testler ve bu testlerin sonuçlarında atılması gereken adımlar hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu eğitim ile, firmanın kalite kontrol personelinin, bir enspektör kadar olmasa da, yüzey hazırlığı safhasında temel kalite kontrolü yaparak mevcut ve potansiyel sorunları gidermesi hedeflenmektedir. Eğitim içeriğinde, kontrol noktalarının belirlenmesi, yapılacak testlerin seçilmesi, test ekipmanlarının kullanılması, testler ve bunlara temel olan standartlar ile, hata tespitinde uygulanması gereken temel yöntemler yer almaktadır.